En spricka i Kristallen

En spricka i kristallen av Cecilia von Krusenstjerna. Suss har växt upp i en maktfamilj och det präglar henne i alla hennes relationer och allt hon tar sig till. För när det gäller att vara förmögen, framgångsrik och mäktig är det något som faller bort, kärleken. 2 av 5 bojaner

En plats de kallar lyckan

"En plats de kallar lyckan" av Mårten Sandén. Två ungdomar, John och Mia har var för sig upptäckt ett övergivet lusthus i en park. Där är de när de vill gömma sig från livet, men en dag möts de och ett helt nytt liv börjar för dem båda.    4 av 5 bojaner

RSS 2.0